Dołącz do klubu

Misja

Wspieramy merytorycznie i ekonomicznie uzasadnione działania służące rozwojowi, inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w Polsce i na świecie.

Wizja

Chcemy być platformą dla konstruktywnego, merytorycznego i korzystnego dla wszystkich dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez szerokorozumiane pojęcie Outsourcingu.

Cele

 • Działania na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności w obszarze działalności outsourcingowej i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce.
 • Aktywne wsparcie działań służących rozwojowi i inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego.
 • Prowadzenie platformy dla konstruktywnej i korzystnej dla wszystkich współpracy między przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje szeroko rozumiana formuła outsourcingu.
 • Wsparcie różnorodnych form aktywności społecznej, merytorycznie i ekonomicznie uzasadnionych działań wpływających na rozwój regionów i miast oraz wzmacniających lokalne rynki pracy.
 • Wsparcie innych organizacji o takich samych lub zbliżonych celach.
 • Czytaj więcej
  Dariusz Doktór Przewodniczący Rady Fundacji Pro Progressio
  Pro Progressio
 • Czytaj więcej
  Henryk Dąbrowski Członek Rady Fundacji Pro Progressio
  Pro Progressio
 • Czytaj więcej
  Andrzej Świątecki Członek Rady Fundacji Pro Progressio
  Pro Progressio
 • Czytaj więcej
  Barbara Bojewska Przewodniczący Rady Programowej Pro Progressio
  Pro Progressio
 • Czytaj więcej
  Krzysztof Pietraszkiewicz Członek Rady Programowej Pro Progressio
  Pro Progressio
 • Czytaj więcej
  Mateusz Chudzik Członek Rady Programowej Pro Progressio
  Pro Progressio
 • Czytaj więcej
  Wiktor Doktór Prezes Zarządu Fundacji
  Pro Progressio
Wiktor Doktór Prezes Zarządu Fundacji Pro Progressio

Wybitny ekspert branży outsourcingu i centrów usług wspólnych. Specjalizuje się w wielu obszarach związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu, włącznie z BPO, R&D, ITO, Call Contact Center oraz tematyką nearshoringu i offshoringu.

Należy do grona najważniejszych osobowości outsourcingowych w Polsce i wielokrotnie był nagradzany za swój wkład w rozwój sektora usług dla biznesu w Polsce. Wiktor wraz z Pro Progressio są w Polsce Partnerami dla Niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu, IAOP, Global Sourcing Association i innych międzynarodowych organizacji outsourcingowych.

Autor wielu publikacji poświęconych outsourcingowi, podcaster i moderator dyskusji na temat rozwoju sektora usług dla biznesu w Polsce i Europie. W swoim podcaście "BSS bez tajemnic" dzieli się wiedzą i zaprasza do dyskusji osoby, które swoimi działaniami i wiedzą znacząco wpływają na rozwój sektora BSS w Polsce.

Dariusz Doktór Przewodniczący Rady Fundacji Pro Progressio Pro Progressio

Magister prawa, doktor nauk o organizacji i zarządzaniu. Ekspert w dziedzinach leasingu, działalności audytorsko-konsultingowej w zakresie rozwoju, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw. Wykładowca akademicki, wieloletni członek rad nadzorczych polskich i litewskich spółek, m.in. PHZ Baltona, Agromaz, Gazotech, UAB Interleasing.

Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji Pro Progressio.

Henryk Dąbrowski Członek Rady Fundacji Pro Progressio Pro Progressio

Magister pedagogiki. W latach 1967 - 1993 pracownik urzędów i instytucji państwowych, agencji prasowych i organizacji handlowych. W latach 1993 - 2005 członek Zarządu Fundacji Sportu w Policji 'Fair Play". Od 1996 roku do czerwca 2019 r. dyrektor Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Od grudnia 2012 członek Rady Fundacji Pro Progressio.

Andrzej Świątecki Członek Rady Fundacji Pro Progressio Pro Progressio

Absolwent studiów dziennych Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie w Instytucie Organizacji i Zarządzania uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od początku lat 70. jego droga zawodowa była związana z dziennikarstwem. W kilku tytułach prasowych koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch” pełnił różne funkcje redakcyjne, a także prowadził szeroką działalność publicystyczną. Od przełomu 1989 związany jest z Instytutem Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest nauczycielem akademickim. Tam też uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w zakresie komunikacji społecznej. Wykłada takie przedmioty, jak m.in. : „Organizacja i zarządzanie”, „Marketing”, „Inżynieria systemów”, „Budowanie marki”, „Coaching i mentoring”.

W ramach Fundacji Pro Progressio prowadzi działania edukacyjne w obszarze treningu skutecznej komunikacji, analizy otoczenia i kształtowania kompetencji społecznych.

Barbara Bojewska Przewodniczący Rady Programowej Pro Progressio Pro Progressio

Dr hab. Barbara Bojewska. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach prac naukowych zajmuje się tematyką zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami; przedsiębiorczością w zarządzaniu; zarządzaniem przedsięwzięciami innowacyjnymi; zarządzaniem projektami i konkurencyjnością przedsiębiorstw oraz strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Od kwietnia 2013 roku Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Pro Progressio.

Krzysztof Pietraszkiewicz Członek Rady Programowej Pro Progressio Pro Progressio

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002r. do lipca 2003 przewodniczący Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku. Dyrektor Biura i następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003 r. Prezes ZBP.

Od kwietnia 2014 roku Członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio. Wspiera rozwój działań Fundacji oraz realizację jej celów statutowych.

Mateusz Chudzik Członek Rady Programowej Pro Progressio Pro Progressio

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP w Łodzi; partner w Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. Specjalizuje się w prawie spółek. Kieruje w Kancelarii zespołem zajmującym się kompleksową obsługą prawną przekształceń, fuzji oraz restrukturyzacji. Jest pełnomocnikiem zagranicznych spółek posiadających podmioty zależne w Polsce. Doradza również klientom działającym w sektorze nieruchomości oraz branży BPO.

Od kwietnia 2013 Członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio.